دیده پرداز صبا

درباره ما

شرکت دیده پردازصبا از نخستین شرکت های دانش بنیان شهر اصفهان است که از سال 1381 فعالیت خود را آغاز کرده ، هم اکنون با تمام شدن دوره های مختلف حضور در شهرک علمی و تحقیقاتی همزمان با حفظ اعتبار دانش بنیان در داخل شهر اصفهان در سه حوزه کاری نرم افزار ، ارتعاشات و الکترونیک مشغول به فعالیت می باشد.

استفاده از تکنولوژی روز همراه با نوآوری و صدها تجربه موفق در صنایع مختلف، دو ویژگی بارز شرکت دیده پرداز صبا می‌باشد.