دیده پرداز صبا طی سال های کاری خود، در زمینه های هوایی، فضایی، صنعتی با بهرمندی از نیروی متخصص و کار به روی پروژه های برجسته، تولید کننده ی محصول ها و دانش های نوین و بسیار ارزنده ای می باشد که همواره با به روز نگه داشتن تیم های مدیریتی، فنی و بازرگانی خود، تلاش نموده است در ارائه ی راه کارهای کاربردی و متناسب با نیاز روز کشور، پیشتازانه در این مسیر گام بردارد. در زیر بخشی از تجربه های این شرکت آورده شده است.