ثبت اختراع

سیستم تصویربرداری پیوسته و ذخیره سازی بلادرنگ تصاویر محصولات مسطح

ثبت اختراع

سیستم نورپردازی یکنواخت خطی

ثبت اختراع

دستگاه درجه بندی دانه‌های ریز از طریق بینایی ماشین

ثبت اختراع

دوربین خطی شامل یک ردیف سنسورهای نوری (CCD)

ثبت اختراع

دوربین تصویربرداری خطی هوشمند

ثبت اختراع

سیستم اندازه گیری پارامترهای ترافیکی مبتنی بر سنسور تصویربرداری خطی