ارتباط با دپارتمان الکترونیک دیده پرداز صبا

جناب آقای ...

مدیر عامل CEO

مدیریت و راهبر شرکت دانش بنیان دیده پرداز

.
.
.
تلفن :
شبکه اجتماعی:
ایمیل :

جناب آقای دکتر ...

معاونت فنی دپارتمان الکترونیک

سرپرست دپارتمان الکترونیک
مدیریت، طرح و نظارت بر عملکرد دپارتمان
.
.
.
تلفن :
شبکه اجتماعی
ایمیل :

جناب آقای ...

معاونت مالی دپارتمان الکترونیک

سرپرست امور مالی دپارتمان

شماره تماس :....


ایمیل: electronic@didepardaz.ir

تلفن: ۴۴۴ ۲۲ ۳۱۳ (۰۳۱) – ۵۴۰۱ ۹۱۰۱ (۰۳۱)
فاکس: ۳۳۳۲ ۳۶۴۱ (۰۳۱)
آدرس: اصفهان، خیابان آپادانا دوم (۱۵ خرداد)، ابتدای کوچه شماره ۱۱ (الفت)، پلاک ۳۹

پیام خود را ارسال کنید